رام تست شده s10 plus

89.000 RIAL – حالا بخرید
خرید هاست